Data, tarieven, locatie en praktijkvoorwaarden

De betaling van de individuele gesprekken en groepen gaat via banknummer NL39INGB0005265448 t.n.v. Sturkenboom te Dordrecht.

Individuele begeleiding

Kosten kennismaking is 35 euro voor 1 uur.  Kennismaking en sessie is 80 euro per 1,5 uur.
Kosten per gesprek is 80 euro per 1,5 uur. Bij grote ondernemingen geldt het zakelijke tarief: 120 euro per 1,5 uur. 
Kosten relatiegesprek is 120 euro per 1,5 uur.
Locatie: Mina Krusemanerf 33, Dordrecht. Ik kan overdag en 'savonds afspreken. 

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden tot een bepaalde limiet de kosten van individuele (psycho)therapie uit het aanvullend pakket. Ook via pgb en de bijzondere bijstand zijn er mogelijkheden. 

Voor het deelnemen aan een eigen opstelling hanteer ik vaak een familievragenlijst. Mocht je een verdekte opstelling willen, dan kan het ook zonder zo'n lijst. Een kennismaking vooraf is wenselijk. 

Dieetbegeleiding

De kosten van dieetbegeleiding worden voor 3 uur vergoed vanuit het basispakket. Er wordt 70% van de kosten vergoed. 

Leefstijlbegeleiding

De kosten voor leefstijlbegeleiding wordt vergoed vanaf 2019 vanuit het basispakket. Ik voldoe aan alle voorwaarden, met nog een training en toetsing te volgen. 

Locaties en routes 

De individuele begeleiding, dieetbegeleiding en kleine groepen Familieopstellingen is op: Mina Krusemanerf 33, 3315 GB Dordrecht.

Autoroute: Via de N3, wijk 5, bij de splitsing rechtsaf de Stadspolderring op. Bij de hoge flat neem je een soort u-bocht om de huizen heen. Vrij parkeren op veel plekken in de u-bocht. Niet voor de praktijkruimte zelf.
Busroute: Vanaf station Dordrecht is het bus 5 halte Jean Paulsartre-erf. Vanaf de hoge flat gaat het om een huis ertegenover.

Voor de zaterdag-drieluik familieopstellingen groepen in dordrecht ben ik in de Yogastudio, Kromhout 89 te Dordrecht.

Trein/busroute: Vanaf vooruit het station is het ongeveer 10 minuten lopen. 

Praktijkvoorwaarden bij gesprekken en groepen

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor zijn eigen fysiek, mentale en sociale gezondheid.

Het afzeggen of veranderen van afspraken moet tot uiterlijk 24 uur vooraf, anders wordt het bedrag in rekening gebracht.

De aanmelding voor de groep is definitief bij schriftelijke toezegging.

Mensen ontvangt via de mail een factuur, en de betaling is binnen twee weken via de bank. De factuur is bij veel zorgverzekeraars is te declareren tot een bepaald bedrag. Iedereen wordt geadviseerd zelf de vergoeding te checken bij zijn zorgverzekeraar.

De wet WBGO geeft mensen recht op: inzage, geheimhouding, informatie en artsenkeuzevrijheid. En het geeft de plicht tot het geven van de juiste (familie- en gezondheids)informatie aan de behandelaar/therapeut. Dossiers moeten 15 jaar beveiligd bewaard worden. Vanuit de privacywet wordt er geen informatie vanuit de begeleiding aan andere mensen gegeven, niet mondeling en schriftelijk. 

Via de RBCZ is een klachtenprocedure mogelijk, nl het TCZ tuchtrecht.

 

Heb je interesse ? Neem gerust contact op.

Gertha Sturkenboom - Telefoon 0640747803 of mail g.sturkenboom2@chello.nl