AVG- verklaring

 

AVG gaat over privacy, het betreft de Algemene Wet Verordening Gegevens bescherming.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. De WGBO-wet vereist dit ook.

Dit dossier bevat aantekeningen vanuit de intake, sessies en het plan van aanpak.

Zo nodig bevat het dossier ook gegevens van anderen (ouders of huisarts).

Het opvragen van gegevens aan derden kan alleen met vooraf gevraagde expliciete toestemming. 

 

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen, op de volgende manier:

* ik ga zorgvuldig met jouw gegevens om, anderen hebben geen digitale of fysieke toegang tot jouw gegevens.

* ingevulde vragenlijsten adviseer ik versleuteld te mailen, of opsturen of op papier mee te nemen.

* ik heb mondelinge en schriftelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Uitsluitend voor de volgende doelen mogen er enkele gegevens uit het dossier gebruikt worden ‘naar buiten’.

* tijdens waarneming bij ziekte of vakantie, maar alleen met expliciete toestemming

* de boekhouder ziet alleen de naam en het banknummer.

* voor vergoeding bij de zorgverzekeraar zijn algemene gegevens nodig op de factuur. Het gaat hierbij om naam, adres, geboortedatum, data, tarief, en soms de naam van de verzekering en het verzekeringsnummer. 

* tijdens de mondelinge supervisie kan het nodig zijn om anoniem iets te overleggen. Als er inzage nodig is vraag ik je toestemming. 

 

Voor de cliënt gelden de volgende rechten:

* Het recht op informatie waar de persoonlijke gegevens in verwerkt worden en met welk doel.

* Het recht op inzage van het dossier.

* En het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.

* Verwijdering kan normaliter wel, tenzij er een ander groot belang is voor een ander, en er geen wettelijke regeling is waarom de gegevens bewaard moeten blijven.

* Als je het dossier wil inzien of verwijderen dan kun je dit mondeling doorgeven. Een schriftelijk verzoek moet i.v.m. de privacy gepaard gaan met een copy van legitimatie. (waarbij je de nummers en bsn wegplakt). De reactie is z.s.m. en binnen vier weken. 

 

De gegevens worden op de volgende manier verwerkt.

* In het algemeen gaat het om: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer. Deze gegevens staan in de administratie en zijn alleen zichtbaar voor mezelf.

* De gegevens uit het intakeformulier zoals: leerdoelen/hulpvraag, ervaring en medische vragen komen in een papieren dossier. De familievragenlijst en de gegevens uit de gesprekken komen ook in dit papieren dossier. Dit dossier wordt opgeslagen in een afgesloten kast met code-sleutel. Het mailverkeer verwijder ik frequent.

* Bij een enkele uitzondering bewaar ik een dossier digitaal. Dan gebruik ik initialen van de deelnemer. Ik bewaar niks in de cloud. 

* De gegevens worden gebruikt met uitsluitend het doel voor inschrijven, betalen, doelgericht documenteren, communiceren over de data en bij wijziging van data of diensten. Voor het opnemen in de nieuwsbrief vraag ik expliciet toestemming.

* Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde verwerking, er is altijd een mens of ik bij betrokken. Ik maak gebruik van Windows en Officeproducten.

* De wettelijke bewaartermijn is 20 jaar. De deelnemer kan aangeven als hij/zij de gegevens eerder verwijderd wil hebben na beëindiging begeleiding of groep.

* De gegevens worden niet verstrekt aan derden, uitsluitend indien nodig voor deze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

* Met het bedrijf die de administratie verzorgt is de afspraak om te zorgen dat daar ook beveiliging is over de gegevens. Zij zien de naam en het banknummer. verwerking. De administratie gebruikt een programma die geen persoonsgegevens gebruikt. Er zijn geen andere bedrijven waar de gegevens mee gedeeld worden.Ik blijf verantwoordelijk ook over deze administratie. 

* Op de site worden alleen technische en functionele, en analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op je privacy. 

* Het mailverkeer is via de computer. De computer is digitaal beveiligd. Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, laat het me dan graag weten via de mail of persoonlijk.

 

Gertha Sturkenboom Privacyreglement – 27 april 2022.