Familieopstellingen 

Wat is het ?

Opstellingen is een effectieve manier om inzicht te krijgen in blokkades en om deze te doorbreken. Uit de ervaringen blijkt dat mensen vaak meer ruimte en mogelijkheden hebben na de opstelling.

Bijvoorbeeld het niet meer overeten, goed contact met zoon, eindelijk de last los kunnen laten, en meer openstaan voor het leven. De belasting die van de (voor)ouder is drukt dan niet meer op het (klein)kind.

Wat kan het je bieden ?

Vanuit een opstelling wordt de dynamiek van het thema of familie helder, en voltrekken zich diepgaande helende processen. 
Representanten worden gevraagd om het thema op te stellen, en uit de opstelling wordt helder wat er geblokkeerd is. Vervolgens begeleidt de trainer het geheel tot een gezonde en meest krachtige opstelling, waarbij de blokkade tot rust komt.
De ontlading die dat teweeg kan brengen geeft vaak op diep niveau een veranderingsmogelijkheid bij de opsteller.

Vaak nemen mensen de last van een (voor)ouder op zich, en leven ze het leven van die persoon. Feitelijke zaken die belastend kunnen werken, komen uit de opstelling naar voren. Dit kunnen zijn: geen steun vinden bij (voor)ouders, de plek van de ouder overnemen, verslaving, scheiding, erfenissen, multiculturele conflicten, oorlog, ernstige ziektes, buitengesloten worden, jong overlijden en geheimen. Die last wordt teruggegeven, dit schept ruimte voor nieuwe mogelijkheden. 
Hard werken aan de last van een ander heeft geen zin, teruggeven van de last en je eigen leven herpakken wel.

Bij welk thema kan  een opstelling antwoord geven ?

Familieopstellingen kan op elke leervraag worden ingezet. Overigens komen de representanten ook situaties tegen die hen veel te zeggen hebben. 

Een vraag waarbij de kern van het probleem niet bij jezelf ligt, maar elders. Bv. als je al veel gedaan hebt wat niet helpt. 
Vragen over terugkerend patronen kunnen gesteld worden. Bijvoorbeeld rondom je gezondheid, stress en emoties. Zoals een diep onverklaarbaar verdriet, voortdurende onveiligheid of ongezond leven. 
Een specifieke probleemopstelling kan de oorzaak van een probleem verhelderen. (Bv wat zijn de oorzaken van de stress. )
Ook vragen rondom jezelf in relatie tot anderen kunnen (bv je partner, familie, of werk).
Verder kun je ook zaken aan de orde stellen welke spelen rondom het overnemen van een soort ‘last’ vanuit de familie.

Hoe werkt een opstelling ?

Ik volg de methodiek van de therapeut Bert Hellinger. Opstellingen worden vaak in een groep gedaan, en kan ook individueel uitgevoerd worden. In een groep wordt de deelnemer uitgenodigd zijn thema te benoemen. De opsteller vraagt mensen uit de kring om familieleden of het thema te vertegenwoordigen als representant. De representanten hebben nauwelijks of geen voorkennis van de familie. De cliënt zet intuïtief de representanten ergens in de ruimte neer. Vervolgens blijken gevoelens en verhoudingen van familieleden ten opzichte van elkaar. 

Dan begeleidt de trainer naar de beste plek voor iedereen. Gedaan wordt wat nodig is om met de juiste steun in rust op je eigen plek te kunnen staan. Dit kan bijvoorbeeld het teruggeven van de last zijn, iets loslaten, verbinding zoeken of iets uitspreken. 
Elke familie heeft zijn eigen dynamiek, en elk familielid zijn eigen plek. Een juiste plek in je familie geeft vaak een gesteund gevoel en emotionele balans. Vaak ervaren representanten op hun juiste plek een diep gevoel van bevrijding en opluchting.

Bij het opstellen van een thema worden representanten voor dat thema neergezet. Dan blijkt de dynamiek tussen de persoon en het thema. Er kan een verband zijn tussen het thema en de familie.

Op het systeem zijn een aantal gebeurtenissen van invloed. In de familievragenlijst vraag ik deze gebeurtenissen na. Als er aan die gebeurtenissen niet genoeg aandacht is besteed of mensen hebben het niet kunnen verwerken, dan is er kans dat ze deze belasting doorgeven aan hun (klein)kinderen. Dit kan een of twee en zelfs zeven generaties doorgegeven worden. De kleinkinderen die het dragen, leven dan het leven van de voorouder, ipv die van zichzelf. Deze zgn.feitelijke gebeurtenissen die op systemisch niveau beïnvloeden zijn bv. de vroege dood van iemand, abortus, miskraam, adoptie, uitsluiting, verwaarlozing, oorlog, verkrachting, zwaar lichamelijk ongeluk, verslaving, psychische ziekten, lichamelijke herhalende familieziekten, groot-geld-zaken, scheiding, multiculturele huwelijken of conflictenemigratie, niet verbroken ex-liefdes, grote liefdes en sterven in het kraambed, emigratie. In een opstelling blijken de relevante onverwerkte zaken die de familie blokkeren, en deze blokkade kan dan opgeheven worden. 

Het vooraf uitzoeken van deze gegevens via de familievragenlijst, werkt verdiepend, verhelderend en is efficiënt. Maar ook een blanco start, zonder deze gegevens is mogelijk. Mensen kunnen vrijblijvend de vragenlijst inzien.