Groepen Leven in je lijf

 

GROEP 'KARAKTERSTRUKTUREN' - Met het kind een stap vooruit ! 

Als kind kennen we het spontane kind, die open en ontvankelijk de wereld verkent en blij is. Het kind dat genoeg liefde kent voor balans, die zich veilig weet, die alle vrijheid heeft om zichzelf te zijn, die zichzelf en de wereld wil ontdekken en zich kan verbinden.  

Via de oefeningen ga je jezelf onderzoeken en elke keer weer een oude structuur loslaten of helen. Het oude onbewuste patroon kan los. Je komt weer dichterbij het vrije spontane kind uit, en er is ruimte voor wat beter of écht goed voor je is. 

We verkennen de karakterstrukturen in jezelf via reichaams werk, ademen, bewegen en speelse oefeningen.  

Wat geeft deze training je ? 

Op  een speelse en gezellige manier leer je jezelf stapsgewijs verder kennen. Er worden ervaringsgerichte oefeningen ter heling gedaan. Mensen komen er steviger envrolijker uit. Je wordt meer stevig, blij, veilig, liefdevol, meer-jezelf, in vrijheid, congruenter, en in verbinding. 

 

GROEP  'LEVEN IN JE LIJF '  -  Meer ruimte, ontspanning en leven ! 

Meer adem en verschillend lijfwerk, geeft meer gevoel en ontspanning. Jezelf mogen zijn, en je hierin laten zien ook met je gevoelens geeft heling. Je mag weer gaan stromen, voelen en leven. Het accent ligt op zelfinzicht en heling in contact. We gebruiken lijfoefeningen, ademen, ontspanningsoefeningen, dans, aandacht en humor. In de cursus zit veel reichiaans lichaamswerk.

Wat geeft deze training je ? 
Deze therapie gaat er vanuit dat lichaam en geest één is, en dat je tegelijk eruit kan komen. 
Er ontstaat veel levensenergie waardoor: 
*Je krijgt inzicht in je gedachten, gevoelens en dat geeft balans. *Je gevoelens worden meer helder, je kan ze delen of ermee zijn. * Je verder komt in ontspanning, ruimte en rust. *Je innerlijk kind kan voelbaar worden, en we omarmen deze kwetsbaarheid. * Je meer helder wordt wat je wel of juist niet wil. *En waardoor je authentieker en levendiger wordt.  Laat je verrassen wat er bij jou zich mag openen ! 

De leven in je lijf groepen zijn ontwikkeld door Margaret Harten van Bodymind Opleidingen . Een netwerk collegae verzorgen en verbeteren de groep. Zie www.netwerkleveninjelijf.nl.

 

Je kan je interesse voor een groep doorgeven, dan benader ik je zo gauw er een groep start.