Tarieven, locatie, praktijkvoorwaarden

Begeleiding / Lichaamsgerichte (psycho)therapie

Kosten kennismaking is 35 euro voor 1 uur.  Kennismaking en sessie is 80 euro per 1,5 uur.
Kosten per gesprek is 80 euro per 1,5 uur. Bij grote ondernemingen geldt het zakelijke tarief: 120 euro per 1,5 uur. 
Kosten relatiegesprek is 120 euro per 1,5 uur.

Kosten drieluik familieopstellingen is in totaal 125 euro als vraagsteller, en 45 euro als representant (voor 3x)

Locatie: Mina Krusemanerf 33, Dordrecht. 

Voor het deelnemen aan een eigen opstelling hanteer ik een kennismaking en vaak een familievragenlijst. 

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden deels psychotherapie.  Het valt via de beroepsvereniging SBLP onder  'alternatieve behandeling'. Voor 2020 is de vergoeding te zien in de vergoedingenlijst. Je moet zelf je eigen vergoeding checken hiervoor.  De vergoeding gaat niet te koste van jouw eigen risico. 

Dieetbegeleiding

Dieetbegeleiding wordt voor 3 uur vergoed vanuit het basispakket. De kosten zijn 60 euro per uur. Er wordt 60-100% van de kosten vergoed,  en je eigen risico speelt mee. Meer informatie vindt je op de site zorgwijzer.nl. 

De betaling vindt plaats via Banknummer  NL39INGB0005265448  t.n.v. Sturkenboom. 

 

Corona

Vooraf aan de sessie stuur ik je de gezondheidscheck en hygi├źneregels vanuit de beroepsvereniging. 

 

Locatie en route

De begeleiding is op: Mina Kr├╝semanerf 33, 3315 GB Dordrecht.

Autoroute: Via de N3, wijk 5, de Stadspolderring op. Bij de hoge flat neem je een u-bocht om de huizen heen. Vrij parkeren op veel plekken in de u-bocht. Niet voor de praktijkruimte zelf.
Busroute: Vanaf station Dordrecht is het bus 5 halte Jean Paulsartre-erf. 

 

De Drieluik Familieopstellingen is bij Balletschool de singel, de ingang is in de Ameliahof. 

Je komt via de parkeerplaats en de tuin. De tuindeur met blauwe poster ismakogie balletschool is in de hoek.  

Autoroute:  De meest nabije gratis parkeerplek is bij de groenendijk. Iets verder is er plek op de noordendijk, achter de esso op de oranjelaan.

Busroute: Bus 3 en bus 10 rijden deels. Je kan ook 15 minuten lopen vanaf het station. 

 

Praktijkvoorwaarden & Privacy 

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor zijn eigen fysiek, mentale en sociale gezondheid.

Het afzeggen of veranderen van afspraken moet tot uiterlijk 24 uur vooraf, anders wordt het bedrag in rekening gebracht.

De aanmelding voor de groep is definitief bij schriftelijke toezegging.

Mensen ontvangt via de mail een factuur, en de betaling is binnen twee weken via de bank. De factuur is bij veel zorgverzekeraars is te declareren tot een bepaald bedrag. Iedereen wordt geadviseerd zelf de vergoeding te checken bij zijn zorgverzekeraar. 

De wet WBGO geeft mensen recht op: inzage, geheimhouding, informatie en artsenkeuzevrijheid. En het geeft de plicht tot het geven van de juiste (familie- en gezondheids)informatie aan de behandelaar/therapeut. Dossiers moeten 15 jaar beveiligd bewaard worden. Vanuit de privacywet wordt er geen informatie over de begeleiding aan andere mensen gegeven, niet mondeling, schriftelijk en digitaal. 

Via de RBCZ is een klachtenprocedure mogelijk, nl het TCZ tuchtrecht.

Ik voldoe aan de Plato-normen en ben hierdoor vrijgesteld van btw. 

 

Heb je interesse ? Neem gerust contact op.

Gertha Sturkenboom - Telefoon 0640747803 of mail g.sturkenboom2@chello.nl