Praktische informatie voor Lichaamsgerichte (psycho)therapie

 

Werkwijze

Een verwijzing is niet nodig. We kunnen samen kijken of ik wat voor je kan betekenen. In de kennismaking staat jouw vraag centraal. Dan wordt helder wat ik voor je kan betekenen. 

Tarieven

De zorgverzekering vergoedt deels de individuele begeleiding. Het eigen risico wordt niet aangesproken.  Hier vind je de vergoeding voor 2023.  

De prijs van een kennismaking is 35 euro voor 1 uur.  Kennismaking en sessie is 80 euro per 1,5 uur.

De prijs per gesprek is 80 euro per 1,5 uur.

Bij grote ondernemingen geldt het zakelijke tarief: 120 euro per 1,5 uur. 

De prijs van een relatiegesprek is 120 euro per 1,5 uur.

De drieluik familieopstellingen is in totaal 125 euro als vraagsteller, en 45 euro als representant (voor 3x). 

Bij huisbezoeken wordt de tijd van reizen doorberekend. Wijziging van tarieven wordt twee maanden vooraf doorgegeven. 

Locatie 

Het individuele werk is op: Mina Kr├╝semanerf 33, 3315 GB Dordrecht.

Autoroute: Via de N3, wijk 5, de Stadspolderring op. Bij de hoge flat neem je een u-bocht om de huizen heen. Vrij parkeren kan op veel plekken in de u-bocht. Niet voor de praktijkruimte zelf.
Busroute: Vanaf station Dordrecht is het bus 5 halte Jean Paulsartre-erf, dan nog 5 minuten lopen. 

De praktijkruimte is op de eerste verdieping. Mocht de trap een probleem zijn, dan is een buiten-sessie via wandelcoaching mogelijk. Zo nodig zijn huisbezoeken mogelijk. 

De Drieluik Familieopstellingen is bij Balletschool de singel, de ingang is in de Ameliahof. 

Je komt via de parkeerplaats en de tuin. De tuindeur met de ballet-poster en de folder Familieopstellingen is in de hoek van de muurtjes. 

Autoroute:  De meest nabije gratis parkeerplek is bij de groenendijk. Iets verder is er plek op de noordendijk, achter de Esso op de oranjelaan. 

Busroute: Bus 3 en bus 10 rijden deels. Je kan ook 15 minuten lopen vanaf het station. 

 

Praktijkvoorwaarden

Algemeen

Gezondheid  De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen fysiek en mentale gezondheid.

Plan en evaluatie Vanuit de leerdoelen of hulpvragen wordt het begeleidingsplan in overleg vormgegeven. De werkwijzen die ik gebruik komen voort uit 1) mijn lichaamsgerichte therapieopleiding, New Man Academie. Een opleiding gericht op meditatie en heling van het innerlijk kind ' 2) Familieopstellingen-opleiding en 3) andere werkvormen zoals mindset, energetische heling, eft, Nlp-tijdlijn. De evaluatie van de doelen/hulpvraag vindt plaats na elk 4e gesprek, en aan het eind. 

Privacy De deelnemer draagt zorg dat alle relevante familiegegevens en persoonlijke gegevens worden benoemd, ook bij wijzigingen.  

De therapeut bewaart alle dossiergegevens veilig. Vanuit de beroepsvereniging bewaren we het dossier 20 jaar op een afgesloten plek.

De gegevens van de deelnemer worden vertrouwelijk behandeld, ze worden niet doorgegeven aan derden. Alleen met toestemming van de deelnemer kan informatie gegeven worden, bv bij waarneming of bij overleg met de huisarts. 

In verband met de wet WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) geldt oa het recht om een eigen dossier in te zien. Meer informatie over privacy is te lezen op de AVG-verklaring onder deze link.

Betaling Het afzeggen of veranderen van individuele gesprekken moet tot uiterlijk 24 uur vooraf, anders wordt het bedrag in rekening gebracht.

De kosten voor een sessie zijn 80 euro, voor de kennismaking is het 35 euro. Bij prijsstijgingen wordt dit 2 maanden vooraf gemeld. De betaling wordt verwacht binnen een week te doen.

De deelnemer ontvangt een factuur, welke bij veel zorgverzekeraars deels wordt vergoed. Het overzicht van vergoedingen is onder deze link te lezen. De deelnemer wordt geadviseerd zelf zijn vergoeding te checken. 

Klachten Bij een klacht is het wenselijk dat we dit samen bespreken en daar samen uitkomen. Ik sta altijd open om erover te praten. Mocht het niet lukken om eruit te komen, dan kan er een beroep gedaan worden op de wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg). Daarbij kan de deelnemer aankloppen bij beroepsvereniging Sblp (Stichting Beroepsvereniging Lichaamsgericht (Psycho)therapie, mijn nummer is 21086604. Mensen kunnen ook het onafhankelijk bureau Camcoop benaderen, mijn nummer daar is 08204R

Aansprakelijkheid De praktijk heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Maar de praktijk is niet  verantwoordelijk door schade die buiten de dekking van die verzekering valt. Ook nadelige gevolgen door het niet verstrekken van medische informatie bv. van de huisarts, is voor de verantwoordelijkheid van de deelnemer.. 

Praktijkvoorwaarden voor groepen

De aanmelding voor de groep is definitief bij toezegging en betaling. Mocht de deelnemer de training verstoren, dan behoudt de trainer zich het recht voor de deelnemer uit de groep te zetten.

Praktijkvoorwaarden voor corona

Als blijkt dat er coronaklachten aanwezig zijn of er corona getest is, is het belangrijk om (ook kort) vooraf af te melden. De keuze tot online-begeleiding is uiteraard wel mogelijk. 

 

Heb je interesse ? Neem gerust contact op.

Gertha Sturkenboom - Telefoon 0640747803 of mail gertha@sturkenboomcoaching.nl