Bedrijfsinformatie

 

Hieronder vind je alle gegevens om geld over te maken, en informatie relevant voor de zorgverzekeraar.

Giro NL39INGB0005265448 t.n.v. Sturkenboom te Dordrecht
Bic INGBNL2A 
KvK 24432543
Btw NL001595845B64

 

Gegevens voor lichaamsgericht (Psycho)therapie

Aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP, Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeörienteerde (Psycho)therapie, nr 21086608.

 

 

Verder val ik onder de RBCZ, Registrater Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg, nr. 808204R

Het klachtenrecht is via het TCZ, en valt onder de RBCZ.AGB code Zorgverlener: 90038551
AGB code Praktijk: 90017070

 

Gegevens voor dieetadvisering

Nederlandse Vereniging voor Di√ętisten 
Big-nr 39900719189
AGB code Zorgverlener 24002902
AGB-code Praktijk : 24051069

 

Praktijkvoorwaarden

Algemeen

Gezondheid  De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen fysiek en mentale gezondheid.

Plan en evaluatie Vanuit de leerdoelen of hulpvragen wordt het begeleidingsplan in overleg vormgegeven. De werkwijzen die ik gebruik komen voort uit 1) mijn lichaamsgerichte therapieopleiding, New Man Academie. Een opleiding gericht op meditatie en heling van het innerlijk kind ' 2) Familieopstellingen-opleiding en 3) andere werkvormen zoals mindset, energetische heling, eft, Nlp-tijdlijn. De evaluatie van de doelen/hulpvraag vindt plaats na elk 4e gesprek, en aan het eind.

Privacy De deelnemer draagt zorg dat alle relevante familiegegevens en persoonlijke gegevens worden benoemd, ook bij wijzigingen.

De therapeut bewaart alle dossiergegevens veilig. Vanuit de beroepsvereniging bewaren we het dossier 20 jaar op een afgesloten plek. Als de deelnemer dat wil, kan het dossier na de begeleiding vernietigd worden.

De gegevens van de deelnemer worden vertrouwelijk behandeld, ze worden niet doorgegeven aan derden. Alleen met toestemming van de deelnemer kan informatie gegeven worden, bv bij waarneming of bij overleg met de huisarts.

In verband met de wet WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) geldt oa het recht om een eigen dossier in te zien. Meer informatie over privacy is te lezen op de AVG-verklaring.

Betaling Het afzeggen of veranderen van individuele gesprekken moet tot uiterlijk 24 uur vooraf, anders wordt het bedrag in rekening gebracht.

De kosten voor een sessie zijn 80 euro, voor de kennismaking is het 35 euro. Bij prijsstijgingen wordt dit 2 maanden vooraf gemeld. De betaling wordt verwacht binnen een week te doen.

De deelnemer ontvangt een factuur, welke bij veel zorgverzekeraars deels wordt vergoed. Bekijk het overzicht van vergoedingen. De deelnemer wordt geadviseerd zelf zijn vergoeding te checken.

Klachten Bij een klacht is het wenselijk dat we dit samen bespreken en daar samen uitkomen. Ik sta altijd open om erover te praten. Mocht het niet lukken om eruit te komen, dan kan er een beroep gedaan worden op de wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg). Daarbij kan de deelnemer aankloppen bij beroepsvereniging Sblp (Stichting Beroepsvereniging Lichaamsgericht (Psycho)therapie, mijn nummer is 21086604. Mensen kunnen ook het onafhankelijk bureau Camcoop benaderen, mijn nummer daar is 08204R

Aansprakelijkheid De praktijk heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Maar de praktijk is niet  verantwoordelijk door schade die buiten de dekking van die verzekering valt. Ook nadelige gevolgen door het niet verstrekken van medische informatie bv. van de huisarts, is voor de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Praktijkvoorwaarden voor groepen

De aanmelding voor de groep is definitief bij toezegging en betaling. Mocht de deelnemer de training verstoren, dan behoudt de trainer zich het recht voor de deelnemer uit de groep te zetten.

Praktijkvoorwaarden voor corona

Als blijkt dat er coronaklachten aanwezig zijn of er corona getest is, is het belangrijk om (ook kort) vooraf af te melden. De keuze tot online-begeleiding is uiteraard wel mogelijk.