Bedrijfsinformatie

Hieronder vind je alle gegevens om geld over te maken, en informatie relevant voor de zorgverzekeraar.

Giro NL39INGB0005265448 t.n.v. Sturkenboom te Dordrecht
Bic INGBNL2A 
KvK 24432543
Btw NL001595845B64

Gegevens voor lichaamsgericht (Psycho)therapie

Aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP, Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeörienteerde (Psycho)therapie.

 


En ik ben geregistreerd bij koepelorganisatie SRBAG, stichting Registratie Beroepsgroep Natuurlijke Behandelwijzen 

Verder val ik onder de RBCZ, Registrater Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg,  Het  klachtenrecht is via het TCZ, Stichting Tuchtrecht Complementaire zorg. 

AGB code Zorgverlener: 90-038551
AGB code Praktijk: 90-(0)17070

Gegevens voor dieetadvisering

Nederlandse Vereniging voor Di√ętisten 
Big-nr 39900719189
AGB code Zorgverlener 24-002902
AGB-code Praktijk : 24-(0)51069