Dieetbegeleiding

Individuele dieetbegeleiding

Ik kijk naar het eetpatroon. En ik kijk naar de mens tegenover me. 

Op grond van de voedingsanamnese wordt duidelijk hoe iemand eet, of er voldoende voedingsstoffen in zitten, en wat de valkuilen zijn. In overleg komen we tot haalbare gezonde veranderingen voor het dieet. Ik werk vanuit de reguliere geneeskunde.

In het contact met mensen ga ik intu├»tief te werk. Vanuit respect voor de eigenheid en valkuilen van mensen, vind ik het belangrijk om rustig te bekijken wat er speelt rondom het eten. En welke rol het eten in iemands leven speelt. Er zijn redenen waarom sommige mensen ongezond eten. Soms onbewust, dan is meer kennis nodig. Soms missen mensen practische tips. En soms hebben mensen het eten verweven met problemen. Inzicht op de problemen scheelt veelal al de helft. Ik werk geregeld met eetverslagen waarin aandacht is voor het eten zelf, en met de gevoelens, gedachten en redenen bij het eten. 

Diepere problematiek

Als de problemen erg diepgaand zijn, vallen ze buiten de dieetbegeleiding. Dan is training en therapie nodig. Meer eten kan een symptoom zijn van: weinig lijfgevoel, angst, niet durven voelen, geen voeling met je werkelijk nodig hebt, dissociatie, geringe focus om een reden, geringe zelfliefde of geen vervullend levensdoel. Elk mens heeft zijn eigen patronen om een bepaalde vaak onbewuste reden zo gemaakt. De kunst is om hier helderheid over te krijgen, zodat die redenen hun macht verliezen. Uit het individueel gesprek zal helder worden wat er speelt & wat je kan doen.